Edycja 2017

Z udziałem praktyków i ekspertów w zakresie gospodarowania odpadami odbyła się w dniach 27-29 września 2017 roku w Masłowie k. Kielc druga edycja Ogólnopolskiego Panelu Eksperckiego ds. Gospodarki Odpadami. Tak jak w roku ubiegłym, Panel składał się z wystąpień, prezentacji i dyskusji. Ponadto każdy z uczestników miał możliwość indywidualnych konsultacji z najlepszymi specjalistami w branży. Jednak celem naszej inicjatywy jest nie tylko doskonalenie jakości i profesjonalizmu pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, ale przede wszystkim ich szeroka integracja. Dlatego też, przy okazji tej edycji, na uczestników czekał szereg atrakcji, m.in. wizyta w Centrum Geoedukacji oraz rezerwacie przyrody Wietrznia w Kielcach, czy też uroczysta kolacja wśród kolegów i koleżanek po fachu.

client client client client

Edycja 2016

macbook

Ogólnopolski Panel Ekspercki ds. Gospodarki Odpadami to nowa inicjatywa naszej firmy i jedno z nielicznych branżowych wydarzeń tego typu w Polsce. Pierwsza edycja Panelu miała miejsce w dniach 24-25 listopada 2016 roku i już wówczas spotkała się z zainteresowaniem i serdecznym przyjęciem wśród osób związanych zawodowo z gospodarką odpadami. Podczas Panelu uczestnicy wzięli udział w wykładach oraz szkoleniu poświęconym najnowszym zmianom prawnym w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Licznie zgromadzeni uczestnicy wydarzenia utwierdzili nas w przekonaniu, że istnieje duże zapotrzebowanie w branży na tego rodzaju działania o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i konsultacyjnym. Wierzymy, że to co wyróżnia naszą inicjatywę spośród wszystkich innych dostępnych na rynku, to jej praktyczny wymiar i możliwość indywidualnych konsultacji z najlepszymi ekspertami w branży.

client client client

Chcesz wziąć udział?

Zapraszamy do podania adresu e-mail, dopiszemy ją do naszej bazy i będziemy informować Cię o ważnych informacjach dotyczących OPEGO!

Bądźmy w kontakcie

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych: adresu e-mail przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach w celu wysyłania do mnie biuletynu zawierającego informacje o działaniach, ofertach lub promocjach Przedsiębiorstwa Geologicznego sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.